El protocol d’autoajuda (Versió en català)

 • Per començar l'experiència d'autoajuda et caldrà:


ES SUGGEREIX EL SEGÜENT ÚS:

Utilitza’l durant una setmana, dues o més vegades al dia

 • Depenent del teu nivell d’ansietat. La idea és intentar-ho al matí tan bon punt t’aixequis i després novament abans d’anar-te’n a dormir, com una eina de regulació emocional. No obstant això, si hi ha moments difícils durant el dia, el Jardí Secret pot convertir-se en un lloc segur per reduir l’estrès emocional i començar de nou.

Utilitza’l amb altres persones

 • Pot ser la teva parella, el teu fill o simplement un grup d’amics, fins i tot en un lloc físic diferent. Experimentar-ho junts i compartir els sentiments i les reflexions sobre l’experiència pot reconstruir el sentit de comunitat i reduir les diferències.

Utilitza’l per reflexionar sobre la teva identitat i objectius futurs

 • Una de les paradoxes del coronavirus és que tot i ser un problema, també pot ser una oportunitat única. De fet, voluntària o involuntàriament, ens obliga a canviar i gestionar noves situacions com la quarantena, la convivència amb els fills i el cònjuge, la manca de relacions, etc. Des d’aquest punt de vista, l’experiència del Jardí Secret pot emprar-se per aclarir la nostra ment, brindant un nou espai i energia per reflexionar i encarar els nostres objectius, així com allò que els està bloquejant. A continuació, es presenta el protocol que es proposa seguir després de la primera experiència diària del Jardí Secret.

PRIMER PAS: OBRE EL VÍDEO DE JARDÍ SECRET A L’APP DE YOUTUBE I COL·LOCA L’SMARTPHONE EN EL CASC DE CARTRÓ.

Si fas clic en aquest enllaç en el teu smartphone, l’aplicació de Youtube hauria de començar de seguida.

En tocar la pantalla veuràs la interfície que veus a baix. En pressionar el botó de les ULLERES a la dreta, veuràs que la pantalla es divideix en dos. Quan això passi pots insertar el teu smartphone al casc Cardboard i començar l’experiència de realitat virtual. Si tens qualsevol problema pots consultar aquest vídeo per obtenir ajuda.

Dia 1: Lluita contra la rumiació

 • EL PROBLEMA: Reflexionar sobre el coronavirus i les seves conseqüències, pensar-hi, és natural. No obstant això, per evitar que es converteixi en una obsessió, un ha d’aprendre a controlar aquests pensaments.

 • L’OBJECTIU: Per fer això, comença canviant el teu punt de vista. Per exemple, tracta d’imaginar que ets una persona diferent: un metge que ha de tractar un pacient, un polític que ha de decidir què fer, una infermera que ha d’acompanyar el pacient en els últims moments de vida ... i descriu, per escrit, les emocions que experimentes i el que faries. Després, tracta de descriure, per escrit, com desfogaries la ràbia, els sentiments d’impotència i / o altres emocions difícils que aquestes situacions poden generar.

 • EXPERIÈNCIA SOCIAL: Si vols, pots parlar dels teus sentiments amb la teva parella i comparar-los amb els seus per comprendre les similituds i diferències.

Dia 2: Desperta la teva Autoestima

 • PROBLEMA: La quarantena, en obligar-nos a repetir sempre les mateixes coses amb les mateixes persones en el mateix espai físic, pot tornar-nos apàtics i reduir la nostra autoestima.

 • L'OBJECTIU: Per despertar-la, enumera per escrit els cinc aspectes del teu caràcter i la teva personalitat que posseeixes i aprecies, posa’ls en ordre d’importància i reflexiona sobre els següents dos punts per a cadascun: per què és important, i com influeix en la meva vida i les meves relacions?

 • EXPERIÈNCIA SOCIAL: Si vols, pots compartir-los amb la teva parella i verificar si comparteix la mateixa visió o no, i per què.

Dia 3: Desperta la teva Memòria Autobiogràfica

 • EL PROBLEMA: La manca de llocs debilita la nostra memòria autobiogràfica, la qual cosa ens porta a recordar sempre els mateixos dies i ens fa perdre la memòria de qui som i què volem.

 • L’OBJECTIU: Per despertar-la, enumera per escrit quatre moments i / o esdeveniments en la teva vida que t’hagin ajudat a ser qui ets i un moment de l’emergència del coronavirus que recordis particularment. Per a cada un, reflexiona sobre els següents punts: per què són importants, quines emocions van suscitar en mi i quan he experimentat emocions similars?

 • EXPERIÈNCIA SOCIAL: Si vols, pots compartir-los amb la teva parella i comparar-los amb els seus per comprendre les similituds i diferències.

Dia 4. Desperta el teu Sentit de Comunitat

 • EL PROBLEMA: El debilitament del sentit de comunitat pot augmentar el nostre sentit de soledat.

 • L’OBJECTIU: Per despertar el sentit de comunitat, enumera les cinc persones més importants en les teves relacions. Per a cada una, reflexiona sobre els següents punts: Per què és important? També sóc important per a ell/a? Per què?

 • EXPERIÈNCIA SOCIAL: si vols, pots compartir-ho amb la teva parella i comparar-ho amb les seves eleccions per comprendre similituds i diferències.

Dia 5. Desperta les teves Metes i Somnis

 • EL PROBLEMA: La sensació contínua d’ansietat generada per l’emergència del coronavirus pot conduir a la interrupció de les nostres activitats diàries, fent-nos perdre de vista les nostres metes i aspiracions.

 • L’OBJECTIU: Per despertar-los, enumera per escrit tres objectius concrets i dos somnis / aspiracions que t'agradaria aconseguir després de la quarantena. Per a cada un, reflexiona sobre els següents punts: Per què són importants per a mi? Què em falta per assolir-los? Què puc fer ara?

 • EXPERIÈNCIA SOCIAL: Si vols, pots compartir-los amb la teva parella per comprendre les similituds i diferències.

Dia 6. Aixeca la teva Empatia

 • EL PROBLEMA: Totes les relacions sempre impliquen donar i rebre. Però per "donar" efectivament hem de ser capaços de "rebre" el punt de vista de l’altre.

 • L’OBJECTIU: Per fer això, pensa en l’última interacció significativa que vas tenir amb cadascuna de les cinc persones que vas indicar el dia 4 i tracta de descriure per escrit les emocions que creus que vas sentir en aquell moment.

 • EXPERIÈNCIA SOCIAL: Un cop més, pots compartir les teves emocions amb la teva parella i comparar-les per comprendre similituds i diferències.

Dia 7. Planifica el teu Canvi

 • EL PROBLEMA: El coronavirus, vulguem o no, ens obliga a canviar i gestionar noves situacions com la quarantena, la convivència amb els fills i el cònjuge, la manca de relacions, etc.

 • L’OBJECTIU: Pots provar d’aprofitar aquest període per millorar la teva vida. Comença identificant per escrit tres aspectes de la teva vida amb els quals no estàs satisfet. Després, en un primer full, descriu les possibles solucions col·locant-les en ordre de probabilitat d’èxit i cost / oportunitat. En una segona fulla, identifica els possibles problemes i el seu impacte. Finalment, en la tercera fulla, identifica les eines i / o informació que et falta però que poden ajudar-te a arribar a les possibles solucions.

 • EXPERIÈNCIA SOCIAL: Finalment, talla el full de problemes i fes servir les altres dues fulles per planificar estratègies que puguin acostar-te a resoldre els teus problemes amb el suport de la teva parella.